دیجی ریاضی : آکادمی تخصصی کنکور » پکیج ویژه » تابع + احتمال + حد + پیوستگی + مشتق + کاربرد مشتق + توابع نمایی + لگاریتمی

عضویت تابع + احتمال + حد + پیوستگی + مشتق + کاربرد مشتق + توابع نمایی + لگاریتمی

1 2 3 4
مدرس :
استاد نورسلیمانی
امتیاز:
موضوع:
تدریس :
4 ساعت
مجموعاً :
6 بخش
قیمت :
...
تاریخ :
12 خرداد 1399, 13:38

ویدئوها

شناسه مطلب : 9
سید محمد حسینی
بسیار عالی، موفق و پیروز باشید 
  • 12 خرداد 1399 15:23