عضویت حد + پیوستگی + مشتق

1 2 3 4
مدرس :
استاد نورسلیمانی
امتیاز:
موضوع:
تدریس :
4 ساعت
مجموعاً :
3 بخش
قیمت :
...
تاریخ :
12 خرداد 1399, 11:45

 

تست های پیوستگی را به آسانی پاسخ دهید 

- شامل فصل 6 ریاضی 2 تجربی 

- درسنامه کامل به همراه آموزش طبقه بندی انواع حالات مختلف طرح تست پیوستگی در کنکور 

 

آنچه یاد خواهید گرفت: 

  • شرط پیوستگی و پیوستگی تابع دو یا چند ضابطه ای 
  • نوشتن معادلات و انواع آن در شرط پیوستگی 
  • پیوستگی از چپ و راست و پیوستگی در بازه 

 

 

 

 

¨ * 

شرط پیوستگی و پیوستگی تابع دو یا چند جمله ای نوشتن معادلات و انواع ان در شرط پیوستگی (ویدویی کامل .... دقیقه)

 

پیوستگی از چپ و راست و پیوستگی در بازه 


به اینستاگرام ما بپیوندید. 


الزامات: 

* در حل تست های پیوستگی از قوانین حد linX استفاده می شود و باید قبل از پیوستگی فصل حد را آموزش ببینید. 

* در حل تست های حد و متعاقباً پیوستگی، از روشی به نام «هوپیتال» استفاده می شود که برای ان از فرمول های مشتق استفاده میشود و دانش آموزان باید فرمول های مشتق را یاد بگیرند. 

 

شرح: 

بخش پیوستگی که در فصل 6 ریاضی 2 به آن پرداخته است در ادامه مبحث «حد» می باشد و به نوعی می توان گفت که پیوستگی یکی از کاربردهای «حد» در ریاضیات است، پس برای پاسخ دهی به تست های پیوستگی باید بر مبحث «حد» اشراف داشت. 

از بخش پیوستگی مهر ساله دقیقاً یک تست به صورت مستقیم و بعضاً در یک تست در بحث مشتق بصورت غیر مستقیم مطرح می شود که در سال 98 در کنکور سراسری تجربی 1 تست از پیوستگی مستقیم (تست شماره 138 کنکور تجربی 98) و یک تست نیز بصورت غیر مستقیم (تست شماره 147) از بخش پیوستگی مطرح گردید. 

با یادگیری قوانین مشخص می توان به تست پیوستگی در کنکور پاسخ داد و جزء مباحث امتیاز آور می باشد که مهم به راحتی می توان بر مبحث آن تسلط یافته و مهم تست های مطرح شده در کنکور از بخش پیوستگی معمولاً ساده و مسیر مشخص برای حل ان وجود دارد که در این مجموعه فیلم آموزش این قوانین از ابتدا به صورت ساده و پله ای و مرحله ای آموزش داده شده که دانش آموز با یادگیری این نکات به توانایی تشخیص و چگونگی حل تست های پیوستگی دست می یابد. 

در کتاب ریاضی 3 نظام جدید در مورد نقاط ناپیوسته در توابع جزء صحیح و پیوستگی در ابتداء و انتهای بازه تدریس شده است که بخش جدیدی در ریاضی تجربی می باشد و تاکنون در کنکور تجربی از آن تست مطرح نشده است و به لحاظ جدید بودن و پرداختن کتاب درسی به آن و احتمال شدن تست کنکور از آن می باشد در این مجموعه این قسمت به خوبی و سادگی آموزش داده شده و تست های مرتبط با این موضوع طرح و آموزش داده شده است. 

 

این دوره برای چه کسی است؟ 

* دانش آموزان سال یازدهم تجربی و داوطلبان کنکور در مهر سطحی از مبتدی تا پیشرفته از این مجموعه می توانند استفاده کنند. 

* دانش آموزان سال یازدهم رشته تجربی برای تقویت نکات تشریحی کتاب درسی و تسلط بر تست های می توانند از این مجموعه استفاده کنند. 

 

معممولاً باهم خریداری شده اند

کابرد مشتق+ مثلثات 

حد+ پیوستگی+ مشتق 

 

دانش آموزان نیز خریده اند: 

 

پکیج 60-20   

تابع +احتمال+حد+ پیوستگی+ مشتق+ کابرد مشتق+ توابع نمایی و لگاریتمی+ مثلثات 

 

تابع + احتمال

 ویدئوها

شناسه مطلب : 3